„Akademia Malucha” to wyjątkowe miejsce, które bawi, kształci, uczy. Dzieci czują się bezpiecznie, a ich całościowy rozwój wspierany jest w ciepłej i radosnej atmosferze. Zapraszamy do nas dzieci od 2,5 lat do grupy powszechnej i terapeutycznej oraz dzieci realizujące odroczony obowiązek szkolny.

Niepubliczne Przedszkola
,, Akademia Malucha ”
,, Eksperymentarium Malucha”

Specjaliści i terapeuci

mgr Barbara Zabielska

logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD), terapeuta dzieci i osób dorosłych ze spektrum autyzmu, trener TUS i terapii ręki, instruktor Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

mgr Agnieszka Szewczyk

pedagog specjalny, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania (WWRD ), terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, terapia ręki

mgr Magdalena Ponichtera

fizjoterapeuta, kinezoterapia rozwojowa wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi, terapia mięśniowo – powięziowa punktów spustowych, terapia ustno – twarzowa i symulacja sensoryczna, terapia neurorozwojowa NDT – Boboth, terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, masaż leczniczy, terapeuta dzieci i osób dorosłych ze spektrum autyzmu

mgr Marta Długokencka

oligofrenopedagog, instruktor Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapeuta behawioralny, trener TUS i terapii ręki, terapeuta zajęciowy, terapeuta dzieci z wadą słuchu

mgr Monika Szymańska  

neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta AAC (komunikacji alternatywnej i wspomagającej) i języka       migowego

mgr Hanna Magdalena Pieńkowska

logopeda, pedagog specjalny, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, dogoterapii, terapii ręki, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta treningu słuchowego Tomatis

mgr Ilona Sabrina Harmułowicz

fizjoterapeuta, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, terapeuta układu taktylnego, technik masażu

mgr Anna Grabowska

psycholog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

mgr Katarzyna Czapko

oligofrenopedagog, terapeuta rewalidacyjny, terapeuta integracji sensorycznej, TUS i terapii ręki

mgr Danuta Chojnowska 

logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta dzieci i osób dorosłych ze spektrum autyzmu, terapeuta behawioralny

mgr Jagielska Klaudia

pedagog specjalny

terapeuta rewalidacyjny