2022-09-07

Zabawy z balonami w grupie Biedroneczki 🐞.

,,Był sobie raz balonik Niebieski w kropki złote Nie umiał wcale latać Choć wielką miał ochotę..."

Czytaj więcej:
2022-09-06

📌„Zumba” w naszym przedszkolu ❗

Genialne połączenie muzyki z ruchem pozwalające dzieciom rozwijać zdolności taneczne, a przy okazji kształtować i kreować młode umysły.

Czytaj więcej:

Szanowni Rodzice!

Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne
,,Akademia Malucha” w Łomży
ul. Wojska Polskiego 8
oraz
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
,,Eksperymentarium Malucha” w Łomży
ul. Wojska Polskiego 151


Ogłaszają nabór na Nowy Rok Szkolny
2021/2022

Serdecznie zapraszamy:

 • Dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
 • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Dzieci z opinią WWRD
 • Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 W ofercie placówek zapewniamy:

 • Małe grupy wychowawcze
 • Rodzinną i przyjazną atmosferę
 • Grupy integracyjne i terapeutyczne
 • Dostosowanie do potrzeb dziecka z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Indywidualizację procesu kształcenia i terapii pod względem metod, form oraz treści
 • Zajęcia (indywidualne i grupowe) prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów oraz certyfikowanych terapeutów
 • Możliwość indywidualnego umówienia specjalistów
 • Atrakcyjne formy zabawy i zajęć w bogato wyposażonych salach
 • Salę Doświadczeń Świata
 • Salę SI
 • Smaczne, zdrowe posiłki
 • Położenie w pobliżu parku
 • Plac zabaw
 • Parking

 Oferujemy szeroki wachlarz zajęć:

 • Zajęć z podstawy programowej
 • Zajęć dodatkowych (dodatkowe godziny języka angielskiego, zajęcia ruchowe, umuzykalniające)
 • Zajęć specjalistycznych
 • Zajęć terapeutycznych
 • Innych zajęć


Gwarantujemy bogatą ofertę zajęć specjalistycznych:

 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Profilaktykę i terapię logopedy/ neurologopedy
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • Terapię Snoezelen w Sali Doświadczenia Świata
 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia z oligofrenopedagogiem
 • Rehabilitację metodą NDT Bobath
 • Terapię Neuro Taktylną
 • Terapię behawioralną
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Umiejętności Emocjonalnych
 • Terapię Ręki
 • Zajęcia ruchowe Metodą Weroniki Sherborne
 • Sensoplastykę
 • Dogoterapię
 • Hipoterapię
 • Alpakoterapię

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z nami:

Osobiście w przedszkolu

Odwiedzając naszą stronę internetową www.przedszkole-akademiamalucha.pl

Kierując pytania na adres: dyrektor-akademiamalucha@wp.pl

Pod numerami telefonu: 668 199 453, 503 566 490

 ZAPRASZAMY!

 

„Akademia Malucha” to wyjątkowe miejsce, które bawi, kształci, uczy. Dzieci czują się bezpiecznie, a ich całościowy rozwój wspierany jest w ciepłej i radosnej atmosferze. Zapraszamy do nas dzieci od 2,5 lat do grupy powszechnej i terapeutycznej oraz dzieci realizujące odroczony obowiązek szkolny.

Niepubliczne Przedszkola
,, Akademia Malucha ”
,, Eksperymentarium Malucha”

Specjaliści i terapeuci

mgr Barbara Zabielska

logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD), terapeuta dzieci i osób dorosłych ze spektrum autyzmu, trener TUS i terapii ręki, instruktor Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

mgr Agnieszka Szewczyk

pedagog specjalny, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania (WWRD ), terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, terapia ręki

mgr Magdalena Ponichtera

fizjoterapeuta, kinezoterapia rozwojowa wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi, terapia mięśniowo – powięziowa punktów spustowych, terapia ustno – twarzowa i symulacja sensoryczna, terapia neurorozwojowa NDT – Boboth, terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, masaż leczniczy, terapeuta dzieci i osób dorosłych ze spektrum autyzmu

mgr Marta Długokencka

oligofrenopedagog, instruktor Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapeuta behawioralny, trener TUS i terapii ręki, terapeuta zajęciowy, terapeuta dzieci z wadą słuchu

mgr Monika Szymańska  

neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta AAC (komunikacji alternatywnej i wspomagającej) i języka       migowego

mgr Hanna Magdalena Pieńkowska

logopeda, pedagog specjalny, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, dogoterapii, terapii ręki, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta treningu słuchowego Tomatis

mgr Ilona Sabrina Harmułowicz

fizjoterapeuta, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, terapeuta układu taktylnego, technik masażu

mgr Anna Grabowska

psycholog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

mgr Katarzyna Czapko

oligofrenopedagog, terapeuta rewalidacyjny, terapeuta integracji sensorycznej, TUS i terapii ręki

mgr Danuta Chojnowska 

logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta dzieci i osób dorosłych ze spektrum autyzmu, terapeuta behawioralny

mgr Jagielska Klaudia

pedagog specjalny

terapeuta rewalidacyjny