Terapia Behawioralna

Terapia behawioralna (Applied Behavior Analysis ABA) jest jedną z podstawowych i najbardziej znanych form terapii edukacyjnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu....

Strona 1 z 6