Przedszkolaki pod tablicą? :)

Tablica interaktywna - jest nieodzownym elementem współczesnej edukacji, dlatego też nie mogło zabraknąć jej w naszym przedszkolu.

Wykorzystywana jest zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i terapeutycznych. Wpływa na procesy poznawcze dzieci takie, jak: pamięć, uwaga, czy myślenie. Przedszkolaki posługując się pismem na dotykowym ekranie, zyskują większą sprawność manualną, koncentrację uwagi, doskonalą umiejętności percepcyjno-motoryczne, bawiąc się przy tym znakomicie.