INFORMACJA

 

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z COVID-19, placówka planuje wznowić działalność opiekuńczą w dniu 11.05.2020r.

Prosimy, aby wzięli Państwo odpowiedzialność za posłanie i dowożenie dziecka do placówki, uwzględniając czynnik ryzyka COVID-19, zarówno u dziecka, Państwa jako opiekunów, jak i innych domowników.

Zajęcia z podstawy programowej oraz zajęcia specjalistyczne będą prowadzone w dalszym ciągu on-line.