Zajęcia ruchowe - Grupa Malucha

Ćwiczenia poranne mają pozytywny wpływ na kształtowanie poprawnej postawy dziecka, pobudzenie układu mięśniowego, oddechowego i krwionośnego, dostarczają okazji do częstych zmian pozycji ciała.

W trakcie zajęć ruchowych, przedszkolaki uczą się współpracy, podporządkowania się regułom i przyjętym zasadom zabaw. Zapewniają dzieciom wiele pozytywnych emocji, integrując grupę.