Terapia ręki i zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 🖐

Łączenie metod terapeutycznych jest ulubioną metoda wywołując uśmiech u dzieci . 

☺️