Najmłodsi również obchodzą Narodowe Święto Niepodległości- Grupa Biedroneczki

Takie dni sprzyjają w  budowaniu poczucia tożsamości narodowej i więzi jaką daje wspólna ojczyzna. W naszej grupie uczciliśmy ten dzień poprzez wysłuchanie wiersza, zaśpiewanie Hymnu Narodowego oraz wykonywanie prac plastycznych.