Intensywny tydzień u Sówek ! 🦉

Poznawaliśmy urządzenia elektryczne, mieliśmy zajęcia ruchowe i sensoplastyke, a w wolnym czasie tworzyliśmy książki i wielkie budowle. 😉