Grupa Biedroneczki !!!🐞🐞🐞

W tym tygodniu grupa Biedroneczki poznawała liczby, odbyły się również bardzo ciekawe zajęcia z sensoplastyki, na których dzieci poprzez zmysł dotyku rozpoznawały różne kształty.

Dzieciaki zmęczyły się też na zajęciach z piłkami. Nie zabrakło, także zajęć plastycznych tym razem z wykorzystaniem plasteliny.