Masaż sensoryczny ręki🤚

Masaż sensoryczny ręki (masaż punktów energetycznych dłoni poprzez: głaskanie, ugniatanie, rozcieranie).

Dzięki starannie dobranym masażom zwiększamy:

  • sprawność ruchową całej kończyny górnej,
  • sprawność manipulacyjną dłoni,
  • umiejętność chwytu,
  • koordynację pomiędzy dłońmi i koordynację wzrokowo-ruchową, co w efekcie daje nam to dużą niezależność w czynnościach codziennej samoobsługi.