Zajęcia rewalidacyjne 📖 - Grupa Promyczki

Pobudzanie zmysłu dotyku i wzroku za pomocą książeczki sensorycznej.

Książeczka sensoryczna: - zapewnia rozwój sensoryczny , - aktywizuje zmysł wzroku i dotyku,  - pobudza wyobraźnię , - rozwija ciekawość świata,  - uczy różnicowania kolorów,  - wzbogaca słownictwo,  - uczy przeliczania na konkretach.