Integracja sensoryczna 😍- Grupa Promyczki

Nazywanie i nauka części ciała, wydłużanie koncentracji uwagi oraz ćwiczenie poprawiające koordynację obustronną.