Nauczanie zdalne – grupa Sówki 🦉


Temat: Kartka wielkanocna.

Ćwiczenia poranne:
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Przedświąteczne porządki”
Dzieci naśladują odkurzanie, trzepanie dywanów, mycie okien i wycieranie kurzu z mebli znajdujących się na różnej wysokości.
• Ćwiczenie nóg „Po schodach”
Dzieci naśladują zbieganie po schodach. Biegną w miejscu, z wysokim unoszeniem kolan. Potem wchodzą – maszerują w miejscu, z wysokim unoszeniem kolan i przechylaniem się na boki.
• Czworakowanie „Zajączki Wielkanocne”
Dzieci naśladują sposób poruszania się zajączków – całe dłonie mają oparte na podłodze, podciągają nogi do rąk. Co pewien czas zatrzymują się, stają słupka – wykonują przysiad, palce wskazujące trzymają przy uszach, rozglądają się na boki. Potem zmieniają kierunek poruszania się.

Edukacja matematyczna:
Figury geometryczne. Cel: Utrwalenie nazw figur geometrycznych.
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

Odszukiwanie w domu kształtów: koło, kwadrat, prostokąt i trójkąt.

Edukacja plastyczna:

Wykonanie kartki wielkanocnej z figur geometrycznych.
Cel: Rozwijanie umiejętności manualnych.
Proszę o wykonanie kartki świątecznej z użyciem wyciętych kolorowych figur geometrycznych, np. pisanka ozdobiona figurami geometrycznymi, kurczaczek, zrobiony za pomocą kół itp.

Karty pracy: cz.3, s.60