Nauczanie zdalne – grupa Sówki 🦉

Temat: Pisanki.Ćwiczenia poranne:
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Przedświąteczne porządki”
Dzieci naśladują odkurzanie, trzepanie dywanów, mycie okien i wycieranie kurzu z mebli znajdujących się na różnej wysokości.
• Ćwiczenie nóg „Po schodach”
Dzieci naśladują zbieganie po schodach. Biegną w miejscu, z wysokim unoszeniem kolan. Potem wchodzą – maszerują w miejscu, z wysokim unoszeniem kolan i przechylaniem się na boki.
• Czworakowanie „Zajączki Wielkanocne”
Dzieci naśladują sposób poruszania się zajączków – całe dłonie mają oparte na podłodze, podciągają nogi do rąk. Co pewien czas zatrzymują się, stają słupka – wykonują przysiad, palce wskazujące trzymają przy uszach, rozglądają się na boki. Potem zmieniają kierunek poruszania się.

Edukacja gimnastyczna:

Cel: Rozwijanie sprawności fizycznej.

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4

 

Edukacja matematyczna:

Dodawanie jajek. (5-latki)

Cel: Rozwijanie umiejętności dodawania.

Dziecko bierze 2 pisanki, następnie kolejne 3 i liczy ile pisanek ma razem.

Dziecko bierze 1 pisankę, następnie bierze 4 pisanki i liczy ile pisanek ma razem.

Dziecko bierze 3 pisanki, następnie kolejne 4 pisanki i liczy ile pisanek ma razem.

Dziecko bierze 2 pisanki, następnie jeszcze 2 pisanki i liczy ile pisanek ma razem.

Dziecko bierze 3 pisanki, następnie kolejne 3 pisanki i liczy ile pisanek ma razem.

 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. (6-latki)

Cel: Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.

Potrzebne do wykonania zadań będą liczmany, mogą to być, np. kredki, klocki;

W koszyku były 4 pisanki. Mama dołożyła jeszcze 6 pisanek.
Ile jest teraz pisanek w koszyku?

Dzieci biorą 4 liczmany, kładą je przed sobą. Potem dokładają jeszcze 6 liczmanów. Liczą wszystkie liczmany i zapisują działanie:

 

                                                                                                                4 + 6 = 10                                                                                                                                                                                                           

Lenka miała 10 pisanek, 7 pisanek dała babci i dziadkowi. Ile pisanek jej zostało?

 Dzieci układają przed sobą 10 liczmanów. Potem odsuwają 7 liczmanów. Liczą pozostałe liczmany i zapisują działanie.

 

 

10 – 7 = 3

   

Karty pracy: 

- karty pracy cz.3, s.61

- Litery i liczby, s.67 (6-latki)