Nauczanie zdalne – grupa Sówki 🦉

Temat: Jak lubię czynnie odpoczywać.Ćwiczenia poranne:
• Ćwiczenia ramion: Prasujemy ubrania. Dzieci naśladują prasowanie żelazkiem, naprzemiennie prawą i lewą ręką.
• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych: Zakładamy ubrania. Dzieci naśladują wkładanie elementów ubrania.
• Ćwiczenie tułowia: Prosimy do tańca. Dzieci proszą osoby z rodziny do tańca, kłaniając się im.
• Ćwiczenie pamięci ruchowej: Przeglądamy się w lustrze. Dziecko naśladuje ruchy, np. rodzica.
• Ćwiczenia nóg: Idziemy na boisko. Dzieci maszerują po pokoju.

 

Rozmowa z rodzicem na temat form czynnego wypoczynku.
- Jak lubisz odpoczywać?
- Co to jest wypoczynek?
- W jaki sposób można czynnie wypoczywać?

Edukacja plastyczna:

Moja ulubiona forma czynnego wypoczynku – rysunek uzupełniony wycinanką.
Cel: Rozwijanie sprawności manualnej.
Potrzebne będą: kartki z bloku technicznego, kredki, nożyczki, klej, papier kolorowy.
Omówienie z rodzicem formy czynnego odpoczynku, przedstawionego w pracy.

 

Edukacja matematyczna:


--[if !supportLists]-->·       5 – latki
Załącznik 1 – Cel: Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10.

     6 – latki
Załącznik 2 – Cel: Doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 10.

 

Karty pracy: cz.3, s.67, 68, 69