Zajęcia rewalidacyjne🧠 - Grupa Promyczki

Temat: Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Cel: Kształtowanie procesu poznawczego. Dziecko poprzez zabawę, uczy się myślenia i zapamiętywania. Rozwija swoją aktywność poznawczą.