👣TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 👣

Terapia integracji sensorycznej wymaga wykwalifikowanych terapeutów oraz odpowiednio wyposażonych sal, w których prowadzone są zajęcia, co zapewnia nasze przedszkole. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający uprawnienia, jak również sale są wyposażone w sprzęt wysokiej klasy. Terapia integracji sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców zmysłowych dostarczonych z otoczenia czyli przez zmysły zewnętrzne (dotyk, słuch, wzrok, węch, smak) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowaga, czucie głębokie).Zajęcia mają charakter zabawy ruchowej, są bardzo atrakcyjne dla dzieci, a zarazem wpływają pozytywnie na rozwój psychoruchowy dziecka. Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie dziecku odpowiednich dawek bodźców sensorycznych w celu usprawnieniu funkcjonowania systemów zmysłowych. Terapia integracji sensorycznej kształtuje: schemat oraz czucie ciała i ruchu, koordynację ciała oraz wzrokowo-ruchową, centralne napięcie mięśniowe, percepcję wzrokową i słuchową, motorykę dużą oraz małą, wpływa pozytywnie na stabilizację centralną oraz reakcje równoważne, prawidłowe odbieranie i przetwarzanie bodźców dotykowych, przedsionkowych i proprioceptywnych. Należy pamiętać, że dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają negatywnie na narząd ruchu (motoryka mała oraz duża) na procesy uczenia się, zachowania oraz na rozwój emocjonalny, a także społeczny dziecka.