📌Zajęcia logorytmiczne 🗣👂🎶 ‼️

Cele: rozwijanie słuchu fonemowego, usprawnianie narządów mowy, doskonalenie koordynacji słuchowo- ruchowej.
 
Supersmyki nie mogą doczekać się już kolejnych zajęć z Logorytmiki.