Zajęcia rewalidacyjne w Akademii i Eksperymentarium.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca.