Na zajęciach grupowych pani Monika prowadzi zabawy logopedyczne mające na celu usprawnianie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy, poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania.

Dzisiejsza zabawa ,, Jeż" to jednocześnie:
🦔 rysowany wierszyk, więc i sposób na zachęcanie dzieci do rysowania,
🦔 ćwiczenie dysocjacji palców ( kolce rysowane są wszystkimi palcami po kolei),
🦔 ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Zabawa ma na celu:

  • doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową,
  • doskonalić reakcje równoważne,
  • doskonalić koncentrację (dziecko musi uważać, żeby nie dotknąć pajęczyny),
  • rozwijać planowanie motoryczne,
  • wzmacniać napięcie mięśniowe i doskonalić ruchy naprzemienne podczas pełzania, gdy dziecko przechodzi pod pajęczyną. 

W tym tygodniu dzieci z grupy Sówek poznały zjawiska atmosferyczne, dowiedziały się jak postępować w trakcie burzy, sprawdzały jaka jest woda i jakie ma właściwości, dowiedziały się także jak woda krąży w przyrodzie.