Kadra

Kadra naszego przedszkola to zespół wykwalifikowanych, doświadczonych, kreatywnych i przygotowanych do pracy z  małymi dziećmi pedagogów, specjalistów i terapeutów. Nasz zespół tworzą osoby wkładające w swoją pracę wiele serca i entuzjazmu, z pasją oddają się pracy terapeutycznej, mają świadomość misji i poczucie odpowiedzialności za każde dziecko, które otaczają opieką. Empatia, pomysłowość i zmysł artystyczny nauczycieli pozwala naszym Przedszkolakom na zdobywanie w twórczej i beztroskiej atmosferze wiedzy na najwyższym poziomie. W codziennej pracy nauczyciele korzystają z nowatorskich programów dydaktycznych, których elementy dopasowują do indywidualnych potrzeb Dzieci, a także sprawdzone programy autorskie. Zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny i właściwie dobrany do wieku i możliwości naszych wychowanków.
Kadra nasza ustawicznie kształci się i podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia.

Dyrektor i właściciel przedszkola
mgr Barbara Marzena Zabielska
nauczyciel dyplomowany

Pracuje jako nauczyciel chemii, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog rewalidacyjny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel akademicki na kierunkach; logopedia, pedagogika i oligofrenopedagogika.
Wieloletni staż w pracy pedagogicznej, doświadczenie w pracy terapeutycznej  z dziećmi z dysfunkcjami.
W przedszkolu sprawuje nadzór pedagogiczny oraz  prowadzi zajęcia:

 • logopedyczne,
 • rewalidacyjne,
 • terapię ręki,
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • zajęcia ogólnorozwojowe metodą Weroniki Sherborne
 • diagnozę rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dzieci.
 • Eksperymentarium ,, Małego Przyrodnika"

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
 • Nauczycielskie studia zawodowe – chemia z fizyką  na Wydziale Fizyki Uniwersytetu  Marii  Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
 • Studia podyplomowe w zakresie Organizacji  i Zarządzania Oświatą  na Wydziale Pedagogiki i Zarządzania  w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Społecznej w Gdańsku.
 • Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Studia podyplomowe w zakresie   Logopedii  na  Wydziale Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w  Pułtusku.
 • Studia podyplomowe w zakresie Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Studia Podyplomowe w zakresie  Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej - Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych  w Warszawie.
 • Studia Podyplomowe w zakresie  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych  w  Łodzi.
   

Kursy i szkolenia:

 • Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki  specjalnej  w zakresie Oligofrenopedagogiki (ODN Łomża)
 • Kurs - ,, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – Centrum szkoleniowe SOYER w Warszawie
 • Kurs  ,,Coaching jako innowacyjna metoda zarządzania placówką oświatową” – Logos Centrum Edukacyjne Łomża
 • Kurs  ,, Trening Umiejętności Społecznych”  w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych  -  Centrum szkoleniowe ETB Nowy Sącz
 • Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych ODN Łomża
 • Kurs I stopnia Introduction to handle on autism – Centrum Rozwoju Relacji -  Warszawa
 • Certyfikat - ,, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” ProCentrum -Warszawa
 • Certyfikat  - KomLogo KORP - diagnoza i ocena rozwoju psychoruchowego dzieci  KomLogo -Warszawa
 • Certyfikat  - KOZE -  diagnoza i ocena zachowań emocjonalnych dzieci i młodzieży KomLogo- Warszawa.
 • Szkolenie ,, Zachowania trudne u osób z autyzmem i zespołem Aspergera – Fundacja Synapsis Warszawa
 • Szereg szkoleń i konferencji  dotyczących  pracy z dziećmi z dysfunkcjami w tym dzieci ze spektrum autyzmu.

 

Wicedyrektor  przedszkola
mgr inż. Agnieszka Szewczyk

Pani Agnieszka Szewczyk wykonuje  czynności związane z obsługą organizacyjną, administracyjną i prawną przedszkola, koordynuje opiekę nad dziećmi, współpracuje z rodzicami.
Dba o jak najwyższą jakość zajęć.

W przedszkolu prowadzi zajęcia jako wychowawca i nauczyciel grupy integracyjno -  terapeutycznej ( dzieci w wieku 5-6 l.):

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka autystycznego,
 • elementy terapii pedagogicznej,
 • elementy treningu umiejętności społecznych,
 • elementy integracji sensorycznej.
 • elementy komunikacji alternatywnej,
 • terapię rewalidacji,
 • terapię ręki.

Wykształcenie:

 • Studia mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej,
 • Studia inż. zawodowe, zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne,
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych,
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Kursy

 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku,
 • Kurs podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Certyfikat zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE,
 • Certyfikat terapia ręki i zaburzeń motoryki małej,

 

Magdalena Ponichtera - fizjoterapeuta

Kwalifikacje:

 • Studia mgr fizjoterapii,

Kursy:

 • Kinezjoterapia rozwojowa wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi,
 • Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych,
 • Terapia ustno - twarzowa i symulacja sensomotoryczna,
 • PNF, McKenzie moduł I, II, III, IV, Masaż gorącymi kamieniami, Kinesiology taping,
 • Terapia neurorozwojowa NDT - Bobath,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej,
 • Fit ball News - szkolenie na piłkach,
 • Kurs masażu leczniczego,

Rodzaj prowadzonych zajęć/wykonywanej pracy:

 • Rehabilitacja ruchowa.

 

Klaudia Jagielska - nauczyciel

Wykształcenie:

 • Studia pedagogiczne z pedagogiki specjalnej i edukacji społecznej, specjalności: pedagogika włączająca.
 • Studia mgr z pedagogiki nauczycielskiej, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Kursy:

 • Szkolenie z zakresu ratownictwa dzieci i niemowląt.

 

Marta Długokencka - terapeuta behawioralny

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie z pedagogiki,
 • Profilaktyka społeczna terapią,
 • Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • Studia medyczne - terapia zajęciowa.

Kursy:

 • Certyfikat instruktora Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne,
 • Certyfikat - terapia behawioralna osób z autyzmem,
 • Certyfikat - diagnoza i terapia ręki,
 • Certyfikat - Zachowania trudne u dzieci z autyzmem - Stosowana analiza zachowań w redukcji zachowań niepożądanych.

Rodzaj prowadzonych zajęć/wykonywanej pracy:

 • Terapeuta behawioralny,
 • Instruktor Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne

 

Dorota Ramotowska- mgr oligofrenopedagogiki

Kwalifikacje:

 • Studia podyplomowe- nauczanie języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Kurs kwalifikacyjny w ODN w Łomży - terapia pedagogiczna
 • Studia podyplomowe- edukacja elementarna
 • Kurs jezyka angielskiego English Language College w Łomży
 • Certyfikat FCE

Rodzaj prowadzonych zajęć:

 • język angielski

 

Piotr Kaja - nauczyciel.

Kwalifikacje:

 • Dyplomowany nauczyciel muzyki,
 • Absolwent Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego i studiów podyplomowych „Dziedzictwo Kulturowe” Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie,
 • Trener/ edukator, członek zespołu autorskiego Projektu edukacyjnego Przedszkole P-21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku.

Rodzaj prowadzonych zajęć/wykonywanej pracy:

 • zajęcia rytmiczne i muzyczne.