Zajęcia dodatkowe

Muzyka i Rytmika

Zabawy z muzyką doskonale rozbudzają wyobraźnię dzieci, ich aktywność oraz umiejętność koncentracji. Wszystkie te umiejętności są niezwykle ważne dla całego rozwoju dziecka. Jednocześnie dziecko kształtuje je w atmosferze dobrej zabawy i radości. Wykorzystanie śpiewu, ruchu oraz tańca daje dziecku możliwość przeżycia różnych emocji, jednocześnie ucząc je prostych zasad muzyki (tempo, dynamika). Dziecko uczy się też poprawnej artykulacji i ćwiczy głos. Dzięki zajęciom rytmicznym dziecko może wyrazić swoją ekspresję ruchową, równocześnie ćwicząc dużą motorykę, koordynację i pamięć ruchową.

Zajęcia rytmiczne są formą aktywności u dzieci, podczas której wyzwalają się najgłębsze emocje i w znacznym stopniu wpływają na niezwykłe uwrażliwienie. Poprzez ruch dzieci wyrażają radość, złość, zadowolenie, smutek, w zależności od rodzaju muzyki, piosenki, czy zabawy. Zajęcia rytmiczne są nieodzownym elementem prawidłowego i kompleksowego rozwoju dzieci, począwszy od ich najmłodszych lat. Wszelkie działania  w naszym przedszkolu oparte są na zabawie i aktywnym udziale przedszkolaków w zajęciach.


Zajęcia prowadzi Pan dr Piotr Kaja-dyplomowany nauczyciel.