Nauczanie zdalne – grupa Sówki 🦉

Temat: Gimnastyka to zabawa.


Ćwiczenia poranne:
• Ćwiczenia ramion: Prasujemy ubrania. Dzieci naśladują prasowanie żelazkiem, naprzemiennie prawą i lewą ręką.
• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych: Zakładamy ubrania. Dzieci naśladują wkładanie elementów ubrania.
• Ćwiczenie tułowia: Prosimy do tańca. Dzieci proszą osoby z rodziny do tańca, kłaniając się im.
• Ćwiczenie pamięci ruchowej: Przeglądamy się w lustrze. Dziecko naśladuje ruchy, np. rodzica.
• Ćwiczenia nóg: Idziemy na boisko. Dzieci maszerują po pokoju.

Karty pracy:
Cz.3., s. 62, 63, 64, 65

Edukacja gimnastyczna:

Cel: Rozwijanie sprawności fizycznej.
https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM 

Edukacja plastyczna: Sport to zdrowie 

Dzieci malują farbami swoją ulubioną dziedzinę sportu.

Cel: Rozwijanie sprawności manualnej.